Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voorlopige aanbieding


Bent u de eerste kandidaat dan krijgt u een voorlopige aanbieding. En heeft u de woning na bezichtiging geaccepteerd? Dan nodigt de corporatie u uit om uw gegevens, die u vooraf al heeft verzameld, te laten controleren. Te laat of niet aanleveren van de gevraagde gegevens kan ertoe leiden dat de woningtoewijzing niet doorgaat.

Als de gegevens akkoord zijn kunt u vervolgens een huurcontract tekenen.

Bij een voorlopige aanbieding ontvangt u van de woningcorporatie een overzicht van gegevens die u moet laten controleren. Deze gegevens kunt u vervolgens naar de corporatie opsturen of persoonlijk aan de balie van de corporatie afgeven.

Inkomensverklaring is verplicht
U heeft in ieder geval een aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (oude term: IB60-verklaring) van u en uw eventuele partner nodig. Zonder één van deze documenten kan de corporatie uw inkomen niet controleren en komt u dus niet in aanmerking voor een woning. Zorg daarom dat u op tijd beschikt over de juiste papieren. Een inkomensverklaring kunt u zelf downloaden via Mijn Belastingdienst (de inkomensverklaring is meteen in uw bezit) of opvragen via de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543 (u ontvangt de inkomensverklaring binnen vijf werkdagen). Als u zelf geen inkomensverklaring kunt downloaden, adviseren wij u de meest recente verklaring op te vragen via de Belastingtelefoon.

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring via de Belastingdienst. Zorg dat u voor alle meeverhuizende volwassenen een inkomensverklaring heeft. 

Geen inkomensverklaring afgegeven
Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgave, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie, een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) of een bewijs studiefinanciering en/of inschrijving school toe.

Inkomenswijziging
Is uw inkomen dit jaar wezenlijk gewijzigd ten opzichte van vorig jaar? Lever dan naast de inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) in. In de aanbieding staat welke gegevens u aan de verhuurder moet aanleveren.

Verhuurdersverklaring
De corporatie kan u vragen een verhuurdersverklaring aan te leveren. Deze vraagt u aan bij uw vorige verhuurder.

De corporatie controleert alle gegevens en bekijkt of deze met de voorwaarden voor de woning overeenkomen. Is alles in orde, dan worden alle voorwaarden met u doorgenomen en mag u het contract tekenen. Als u na een positieve controle alsnog afziet van de woning, dan kan de corporatie administratiekosten in rekening brengen.

Vragen?
Als u vragen heeft over de gegevens die u moet laten controleren, of als u niet beschikt over de opgevraagde stukken, neem dan contact op met de woningcorporatie die de woning aanbiedt.


Veelgestelde vragen

Ik heb een woning geaccepteerd, wat nu?

Als u een woning heeft geaccepteerd en u als eerste voor de woning in aanmerking komt, nodigt de woningcorporatie u uit om uw gegevens te laten controleren.

Als u een woning heeft geaccepteerd en u komt (nog) niet als eerste voor de woning in aanmerking, dan moet u wachten. Eerst zullen de woningzoekenden met een betere positie worden uitgenodigd om gegevens te laten controleren en eventueel het huurcontract te tekenen. Alleen als deze woningzoekenden de woning niet gaan huren, komt u als eerste voor de woning in aanmerking.

Zijn uw gegevens na controle in orde, dan biedt de corporatie u een huurcontract aan. Als u verhuist, moet u zich op uw nieuwe adres inschrijven bij uw gemeente.

U wordt door de woningcorporatie bij WoningNet Regio Eemvallei uitgeschreven als u de woning definitief gaat huren. Om in de toekomst voor een andere sociale huurwoning in aanmerking te komen moet u zich opnieuw inschrijven.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke gegevens worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?

Voordat een woning definitief wordt toegewezen, controleert de corporatie in ieder geval de volgende zaken:

  • Betaling inschrijf- en verlengingskosten; 
  • Inkomensgegevens*; 
  • Persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele medeaanvrager(s) en/of kinderen; 
  • Aantal personen, samenstelling huishouden; 
  • Inschrijfduur; 
  • Eventuele urgentie/indicatie;
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsstatus;
  • Verhuurdersverklaring (indien van toepassing);
  • Aanvullende voorwaarden;
  • Zo nodig: gegevens waarmee u uw binding aantoont.

* Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van een inkomensverklaring van u en uw eventuele partner of een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Een inkomensverklaring kunt u zelf downloaden via Mijn Belastingdienst (de inkomensverklaring is meteen in uw bezit) of opvragen via de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543 (u ontvangt de inkomensverklaring binnen vijf werkdagen). Als u zelf geen inkomensverklaring kunt downloaden, adviseren wij u de meest recente verklaring op te vragen via de Belastingtelefoon.

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring via de Belastingdienst. Zorg dat u voor alle meeverhuizende volwassenen een inkomensverklaring heeft.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgave, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) toe.

Is uw inkomen flink gewijzigd, dan geldt het huidige inkomen in plaats van het belastbaar jaarinkomen van het voorgaande jaar.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat moet ik doen als ik de documenten voor de acceptatie van een woning niet op tijd kan inleveren?

Dan kan het zijn dat de woningaanbieding voor u vervalt. Neem in deze situatie zo spoedig mogelijk contact op met de corporatie die de woning verhuurt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.