Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Persoonlijk profiel


Met uw persoonlijk profiel zoekt u gericht naar een woning die voldoet aan uw woonwensen. In uw profiel geeft u informatie over uw huishoudsamenstelling, inkomen en uw specifieke woonwensen. Als  u voor het eerst gaat zoeken naar een woning vragen wij u uw persoonlijke profiel aan te vullen. U krijgt een overzicht van gegevens die al bekend zijn en van gegevens die u nog moet aanvullen.

Voordat u gaat zoeken moet u informatie geven over:

  • uw huishoudsamenstelling;
  • het toetsingsinkomen van uw huishouden;
  • uw huidige woonsituatie;
  • uw woonwensen;
  • mogelijke abonnementen op diensten van WoningNet Regio Eemvallei.

Daarnaast kun u deze informatie controleren:

  • uw inschrijfgegevens;
  • uw voorrangsregelingen.

Geef snel uw reactie door

Inkomenscontrole

Bij de toewijzing van een woning controleert de corporatie uw inkomen. Dat is nodig omdat het wettelijk vereist is dat de woning bij uw gezamenlijke inkomen past.
Bij de controle moet u bewijsstukken bij de corporatie inleveren dat uw opgegeven inkomen klopt. Om dit proces makkelijker te maken voegt u deze bewijsstukken ook alvast toe bij uw inschrijfgegevens. Zo kan de corporatie eerder zien of u daadwerkelijk kans maakt op de woning. Bij toewijzing voert de corporatie nog een definitieve controle uit als u alle documenten bij hen heeft ingeleverd.

Welk inkomensdocument?
Wij vragen u om per volwassene in uw inschrijving de documenten toe te voegen die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Dit is altijd de meeste recente inkomensverklaring of de definitieve of voorlopige aanslag Inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Alleen als uw huidige inkomen sterk is gedaald of gestegen kunt u daarnaast eventuele salarisstroken of uitkeringsspecificaties toevoegen. Op de
Inkomenspagina vindt u meer informatie over het op te geven inkomen en welke documenten er nodig zijn.

Inkomensdocumenten toevoegen, wijzigen of verwijderen
Als u inlogt ziet u onder Mijn WoningNet het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument.
We vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.

Uw privacy. Wat gebeurt er met uw inkomensdocumenten?

Uw inkomensdocumenten zijn vertrouwelijke documenten. U blijft zelf de baas over uw gegevens. U kunt documenten toevoegen en weer verwijderen wanneer u dat wilt. De corporatie kan de gegevens alleen inzien op het moment dat u ook werkelijk een aanbieding van deze corporatie heeft. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

Wij doen er alles aan uw documenten volgens de laatste richtlijnen te beschermen. Na een jaar verwijderen wij automatisch alle inkomensdocumenten om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een andere persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Hulp nodig?
Wij begrijpen dat niet iedereen bekend is met het toevoegen (uploaden) van documenten via een computer of mobiele telefoon. Als u hulp nodig heeft dan staat het
Klantcontactcentrum van WoningNet voor u klaar.Uitleg ?

×
Inkomenscontrole

Belangrijk nieuws over de inkomenscontrole! Lees meer in het nieuwsbericht

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.