Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
B
Binding
Economische binding

Binding van een persoon aan de woningmarktregio of de gemeente, daarin gelegen dat die persoon met het oog op de voorziening in het bestaan, een redelijk belang heeft zich in dat gebied te vestigen. 
Onder een economische binding wordt verstaan:

 1. Iemand heeft een contract van minimaal een halve werkweek (18 uur, Bunschoten 19 uur) met een duur van minstens een jaar bij een bedrijf in de woningmarktregio of vanuit een bedrijf tewerkgesteld in dat gebied of
 2. Iemand volgt een dagopleiding van minimaal 19 uur per week aan een in dat gebied gevestigde instelling van onderwijs of
 3. Een zelfstandig ondernemer die in het bestaan voorziet en kan aantonen dat het bedrijf in dat gebied is gevestigd (nvt in Bunschoten).

Maatschappelijke binding

Binding van een persoon aan dat gebied en is daarin gelegen dat die persoon een redelijk met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich in dat gebied te vestigen. 
Een maatschappelijke binding wordt in ieder geval aangenomen ten aanzien van:

 1. een persoon die ten minste 1 jaar onafgebroken ingezetene is in dat gebied of:
 2. een persoon die gedurende de voorafgaande twintig (in Bunschoten en Woudenberg 10) jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest van dat gebied of;
 3. (geldt alleen in Eemnes) een persoon die gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste vier jaren onafgebroken ingezetene van de gemeente Eemnes is geweest en vanwege het volgen van een voltijdse studie of school de gemeente Eemnes heeft verlaten.
 
H
Huishouden

Een huishouden is een alleenstaande of meerpersoonshuishouden, al dan niet met kinderen, die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een financiële bijdrage van de overheid voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Huurtoeslag wordt toegekend door de Belastingdienst.

I
Inkomensverklaring

In een inkomensverklaring (oude naam: IB60-verklaring) staat hoeveel u heeft verdiend in een bepaald jaar.

Een inkomensverklaring kunt u zelf downloaden via Mijn Belastingdienst (de inkomensverklaring is meteen in uw bezit) of opvragen via de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543 (u ontvangt de inkomensverklaring binnen vijf werkdagen). Als u zelf geen inkomensverklaring kunt downloaden, adviseren wij u de meest recente verklaring op te vragen via de Belastingtelefoon. Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring via de Belastingdienst. 

Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen heeft u een inkomensverklaring nodig of een aanslag inkomstenbelasting. Dit geldt voor u en uw eventuele medeaanvrager.

V
Verzamelinkomen

Het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3), verminderd met de persoonsgebonden aftrekposten. U vindt het verzamelinkomen op uw inkomensverklaring of voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst. De overheid verplicht de corporaties om van dit inkomen uit te gaan bij het toewijzen van een woning.

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.