Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Regionale en lokale binding


De gemeenten Amersfoort Eemnes, Woudenberg en Bunschoten hebben een huisvestingsverordening waarin is vastgelegd dat maximaal 50% van het woningaanbod met voorrang mag worden aangeboden aan woningzoekenden met binding aan de regio. Van die 50% mag maximaal de helft met voorrang worden aangeboden aan mensen met binding aan de gemeente. In de volgorde bepaling gaan urgentiekandidaten voor.

Binding
Binding betekent dat u economisch of maatschappelijke gebonden bent aan een bepaald gebied. Dat betekent dat u ergens werkt of woont. Lokale binding betekent dat u gebonden bent aan een gemeente. 

Regionale binding betekent dat u gebonden bent aan een woningmarktregio. De woningmarktregio Eemvallei bestaat uit de volgende gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.
De definitie van binding en de woningmarktregio is opgenomen in de huisvestingsverordeningen van Amersfoort, Eemnes, Woudenberg en van Bunschoten. In deze verordeningen is ook het aandeel vastgelegd van de woningen dat met voorrang mag worden aangeboden. De verordeningen vindt u hier.

Een Lokale of regionale binding kunt u zelf in uw profiel op WoningNet aangeven. Meer hierover leest u op de website Regio Eemvallei.

Wanneer heeft u economische binding?
Binding van een persoon aan de woningmarktregio of de gemeente, daarin gelegen dat die persoon met het oog op de voorziening in het bestaan, een redelijk belang heeft zich in dat gebied te vestigen. 

Onder een economische binding wordt verstaan:

  1. Iemand heeft een contract van minimaal een halve werkweek (18 uur, Bunschoten 19 uur) met een duur van minstens een jaar bij een bedrijf in de woningmarktregio of vanuit een bedrijf tewerkgesteld in dat gebied of
  2. Iemand volgt een dagopleiding van minimaal 19 uur per week aan een in dat gebied gevestigde instelling van onderwijs of
  3. Een zelfstandig ondernemer die in het bestaan voorziet en kan aantonen dat het bedrijf in dat gebied is gevestigd (nvt in Bunschoten)

Wanneer heeft u maatschappelijke binding?
Binding van een persoon aan dat gebied en is daarin gelegen dat die persoon een redelijk met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich in dat gebied te vestigen.

Een maatschappelijke binding wordt in ieder geval aangenomen ten aanzien van:

  1. een persoon die ten minste 1 jaar onafgebroken ingezetene is in dat gebied of:
  2. een persoon die gedurende de voorafgaande twintig jaar (In Bunschoten en Woudenberg 10 jaar) ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest van dat gebied of;
  3. (geldt alleen in Eemnes) een persoon die gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste vier jaren onafgebroken ingezetene van de gemeente Eemnes is geweest en vanwege het volgen van een voltijdse studie of school de gemeente Eemnes heeft verlaten.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.