Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Urgenties en indicaties


Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Urgentieregels zijn per gemeente anders. De urgentieregels zijn vastgesteld in de huisvestingsverordening van elke gemeente.

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Urgentieregels zijn per gemeente anders. De urgentieregels zijn vastgesteld in de huisvestingsverordening van elke gemeente. U vindt de verordeningen hier.

Verschil urgentie en indicatie
Een urgentie geeft voorrang bij het reageren op het reguliere woningaanbod.
Een indicatie geeft voorrang bij het reageren op zorg- of aangepaste woningen.

Aanvraag (zorg)indicatie
Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een zorgindicatie. Met een zorgindicatie komt u in aanmerking voor woningen waarbij u zorg krijgt of kunt inkopen. U kunt zelf in uw profielgegevens registreren dat u een zorgindicatie heeft. Log in en klik bij Mijn WoningNet op Profiel. Leg daarna bij Voorrangsregelingen vast dat u een zorgindicatie heeft.

Aanvraag WMO-indicatie
Een aanvraag op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) doet u in uw eigen woonplaats. In de indicatie staat dat u moet verhuizen, omdat uw huidige woning niet aan te passen is. De aanvraag kunt u indienen in de gemeente waarin u woont. Log in en klik bij Mijn WoningNet op Profiel. Leg daarna bij Voorrangsregelingen vast dat u een WMO-indicatie heeft.

Urgentie aanvragen
Iedere gemeente heeft eigen urgentieregels. Neem voor meer informatie over het aanvragen van urgentie contact op met de volgende organisatie:
Het Gooi en Omstreken in de gemeente Bunschoten;
Vallei Wonen in de gemeente Woudenberg;
Woningstichting Leusden in de gemeente Leusden.
Voor urgentie in de gemeente Nijkerk kunt u contact opnemen met de gemeente Nijkerk, voor urgentie in de gemeente Soest neemt u contact op met de gemeente Soest.
Voor urgentie in de gemeente Amersfoort en Eemnes vindt u meer informatie op www.urgentiecommissie.nl. Via deze website kunt u ook contact opnemen over urgentie in deze gemeenten.

Wanneer een urgentie is toegekend wordt deze gekoppeld aan de inschrijving van de woningzoekende. De urgentie is alleen geldig voor woningen in de gemeente die de urgentie heeft toegekend.


Veelgestelde vragen

Op welke gronden kan ik urgentie aanvragen?

U kunt een urgentie aanvragen als voldoende is aangetoond dat het probleem alleen kan worden opgelost door een voorrangspositie voor een zelfstandige woonruimte.

Voor meer informatie over urgentie kunt u contact opnemen met uw gemeente of de woningcorporatie in uw woonplaats.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Moet ik zelf op woningen reageren als ik een urgentie heb?

Wanneer u een urgentie heeft, reageert u zelf op het woningaanbod om in aanmerking te komen voor een huurwoning. De voorwaarden die in de woningadvertentie staan vermeld gelden ook voor urgentiekandidaten.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer heb ik een indicatie nodig en waar kan ik die aanvragen?

U heeft een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een zorgwoning. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een zorgindicatie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.